Bulgarca Ticari Tercüme - Bulgarca Ticari Çeviri

Bulgarca Ticari Tercüme - Bulgarca Ticari Çeviri                                

Bulgarca’ dan Türkçe’ ye Ticari Tercüme  - Türkçe’ den Bulgarca’ ya Ticari Çeviri

Genelde resmi makamlar, Bulgarca ticari ve resmi şirket evraklarının tercümesinin yanında aynı zamanda noter tasdik ve apostil tasdik istemektedir. Noter tasdiki ya da apostil tasdiki için de Bulgarca yeminli tercüman zorunluluğunun yanında tercüme kalitesi de bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.

Kurum, kuruluş ve devlet organlarına ait her türlü ticari belge ve yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık ve finans belgeleri, ihale dokümanları, toplantı tutanakları, teklifler, vekâletname, ticari teklifler, raporlar gibi ticari alanda firmalar için hayati önem taşıyan ve sorumluluğu yüksek olan, ehil ve Bulgarca yeminli tercümanlar tarafından incelenmesi ve tercüme edilmesi gereken tercümelerdir.

Bulgarca Ticari Tercüme - Ticari Çeviri alanında uzman yeminli tercümanlarımızla hizmet vermekteyiz.

Ticari Tercüme - Ticari Çeviri Hizmeti verdiğimiz belgelerden bazıları:

Bulgarca’ dan Türkçe’ ye Bilanço tercümesi , Bulgarca’ dan Türkçe’ ye üretim raporu tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye imza sirküleri tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye faaliyet raporu tercümesi, şirket ana sözleşmesi tercümesi, inşaat sözleşmesi tercümesi, ticari yazışma tercümesi, genel kurur kararı tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye temsilcilik sözleşmesi tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye garanti belgesi tercümesi, teknik şartname tercümesi, başvuru yazısı tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye hissedarlar sözleşmesi tercümesi, ik raporu tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye idari şartname tercümesi, ekspertiz raporu tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye gelir tablosu tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye kuruluş mukavelesi sözleşmesi, taşeron sözleşmesi tercümesi, dağıtım raporu tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye teminat mektubu tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye yönetim kurulu kararı tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye tablo tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye lisans sözleşmesi tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye alım satım sözleşmesi tercümesi, kredi sözleşmesi tercümesi, bayilik sözleşmesi tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye kira sözleşmesi tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye satış raporu tercümesi, ticaret gazeteleri tercümesi, irsaliye tercümesi, faaliyet tablosu tercümesi, kira kontratı tercümesi, denizcilik sözleşmesi tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye gizlilik sözleşmesi tercümesi, Bulgarca’ dan Türkçe’ ye pazarlama raporu tercümesi