Rumca Noter Yeminli Tercüme - Rumca Noter Yeminli Çeviri

Rumca Noter Yeminli Tercüme - Rumca Noter Yeminli Çeviri

Rumca Yeminli tercümanlarca hazırlanıp ilgili noter tarafından tasdik edilmiş tercümelere, noter tasdikli çeviri denir. Noter tasdiki, yalnızca yeminli çevirmenin yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilir. Tercümenizi herhangi bir noterde tasdik ettiremezsiniz.

Rumca – Türkçe Noter onaylı tercümeyi yapan yeminli tercümanın yemin zaptı bulunan noter tarafından onaylanması gerekir. Hazırlanan belgeler 2 şer nüsha hazırlanır ve notere götürülür. Noter onayı yaptırılır. Noter onayı yapıldıktan sonra bir nüsha onayı yaptıran kişiye verir. Çeviri büroları aynı zamanda tercüme bürosu olarak da anılmakta çevirisi yapılacak işlemler ile ilgili belgeleri hazırlayan Rumca noter yeminli tercümelerdir.      

Rumca’ dan Türkçe’ ye Noter Yeminli Tercüme – Türkçe’ den Rumca’ ya Noter Yeminli Tercüme          

Hukuki, edebi, akademik, tıbbi, ticari, teknik, sosyal, felsefi ve diğer tüm konulardaki

Noter tasdiki gerektiren belgeleriniz alanında uzman noter yeminli tercümanlarımız tarafından

Rumca’ dan Türkçeye - Türkçeden Rumcaya Tercümesi - Çevirisi

Ve noter tasdiki yapıldıktan sonra tarafınıza teslim edilir.

Noter yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Sertifikaların noter yeminli tercümeleri

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Uluslararası sözleşme metinlerinin noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Mahkeme evraklarının noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Anlaşma evraklarının noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Nüfus cüzdanı suretinin noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Evlilik cüzdanı noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Boşanma evraklarının noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Vasiyetnamelerin noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Akademik derece belgelerinin noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Diplomaların noter yeminli tercümeleri

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Evlat edinme belgelerinin noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Uyruk değiştirme belgelerinin noter yeminli tercümesi

Rumca’ dan Türkçe’ ye Türkçe’ den Rumca’ ya Göçmen kimliğinin noter yeminli tercümesi

için yeminli ve noter tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.